top of page

REGLER FOR LØPERE

ziplinen.jpg

REGLER FOR ALLE DELTAGERE

 • Som deltager må du kjenne til alle reglene nedenfor og følge de

 • Deltager må være fylt 14 år

 • All deltagelse skjer på EGEN RISIKO. Barskingen frasier seg alt ansvar for skader på deltagere og deres utstyr. Blir noen av deltakerne skadet og/ eller utstyr/ klær så er ikke arrangøren ansvarlig. Vi anbefaler at alle deltagere har gyldig ulykkesforsikring

 • Lagene må holde seg samlet gjennom hele løpet, og tiden stanser når siste lagmedlem passerer målstreken

 • Det er ikke tillatt å være påvirket/ benytte alkohol og/ eller prestasjonsfremmende middel under løpet. Ved mistanke har arrangøren rett til å ta deg ut av løpet og diskvalifisere deg

 • Det er ikke lov å hoppe over hinder. Rekkefølgen som Barskingen har satt på hinderne skal følges

 • Om man ikke klarer ett eller flere hinder får man en straff. 15 spensthopp pr hinder som ikke blir fullført

 • Barskingen er krevende og vi oppfordrer til samarbeid! Ser du noen som trenger hjelp – STILL OPP!

 • Deltagere må kunne svømme 15 meter

 • ALLE løpere må signere løpskontrakt før løpet.

Alle deltagere som er under 18 år må ha foresattes erklæring til å løpe. Skjema for foresatte-signatur sendes på mail samtidig som velkomstmail i god tid før løpsdagen. Skjema skal printes ut, underskrives og medbringes på løpsdag. 

   

ELITE 8km - UTGÅR

Elite dragonsback.jpeg

8KM ELITE UTGÅR - GJELDER OGSÅ EM-KVALIK

For deg som eliteutøver er dette en dårlig nyhet. Vi har besluttet å heller ha fokus på bredden av sporten og på den måten sikre og legge til rette for at så mange som mulig skal få en god opplevelse.

REGLER FOR 8km ELITE/EM-KVALIFISERINGSPULJE​

 • Kun deltagere som melder seg på 8 km elite kan vinne 8 km singel distansen og/eller bli kvalifisert til EM. 

 • Elitedeltagere må være fylt 16 år når de løper.

 • Alle elitedeltagere får utdelt obligatorisk vest og armbånd.

 • Elitevest skal bæres på utsiden av annen bekledning. Armbånd skal bæres på håndledd.

 • Alle Elite/kvalik hinder må fullføres for å kvalifisere seg til EM, dette gjelder også for å vinne 8 km singel elite.

 • Kvalikhinder er tydelig merket. Dette gjelder et ukjent antall hinder som eliteutøvere må klare 

 • Kvalikhinder : 3 forsøk pr hinder. Må fullføres eller så blir armbånd fjernet og deltager kan ikke vinne løpet eller bli kvalifisert for EM.

 • Du er selv ansvarlig for å lytte til hindervakter og gjøre deg forstått med hvordan du skal utføre hinderet.

 • Om du ikke fullfører et hinder og må fjerne armbåndet vis da respekt for hindervakt og følg vaktens instruksjoner.

 • Mister du armbåndet kan du løpe videre, i mål vil du få registrert din tid men vil ikke ha mulighet til å vinne løpet eller å bli  kvalifisert.

RULES FOR 8km ELITE/EC-QUALIFIER WAVE

 • Only participants who register at 8 km Elite can win 8 km single distance and/or qualify for the European Championship.

 • All elite participants must be 16 year or older.

 • All elite participants is given mandatory west and bracelets. Elite west to be worn on the outside of other clothing. Bracelets to be worn on the wrist.

 • All elite/qualifying obstacles must be completed to qualify for the EC, this also applies to win 8 km single elite.

 • All elite/qualifying obstacles is clearly marked. This applies to an unknown number of obstacles that elite athletes must complete.

 • Elite/qualifying obstacle : 3 attempts per obstacle. Must be completed or you will loose bracelet. You will not be able to qualify or win the race if loosing the bracelet.

 • Elite athletes are responsible for listening to obstacle guards. Respect the obstacle guards instructions. If you do not  complete an elite/qualifier obstacle you must take off your bracelet and give it to the obstacle guard.

 • If you loose the bracelet you can continue running, the time will get registered at the finish line but you will not be able to win the race or qualify for EC.

bottom of page